Kenttähuolto – Hybris Service Cloud

Asiakaskokemus on yksi merkittävä kasvun mahdollistaja. Pelkkä mahdollisuus ei kuitenkaan riitä ellei organisaatiolla ole työkaluja asiakaskokemuksen kehittämiseen, mittaamiseen ja nopeaan reagointiin.

 

IDC:n raportti käsittelee monipuolisesti tätä aihetta.